צילומי אוויר אפולוניה 

צילום אוויר לחברות נדל"ן ותשתיות

צילום אווירי אפולוניה בשקיעה