צילום אווירי מגניזול

צילום אווירי לחברת מגניזול

 

תצלומי אוויר מרחפן לחברת מגניזול נכס להשכרה
צילומי אוויר: DRONZ