צילום אווירי - שירותים נוספים

חקלאות - צילום אווירי למעקב גידולים, בקרת השקייה, מדידת שדות, בחינת שטחים, בקרה ופיקוח ועוד.

תיעוד קרקע - תצלום אוויר למיפוי, ביצוע אורטופוטו, מדידות, בירור מחלוקות משפטיות ועוד.

איכות הסביבה - צילומי אוויר מרחפן לאיתור ומעקב אחר מפגעי איכות סביבה, ניטור שטחים ונקודות איסוף, צילום אווירי לתיעוד פרויקטים סביבתיים ועוד.

ביטחון ואבטחה - ביצוע צילומי אווירי למשימות אבטחה, צבא ואכיפת חוק תוך ניצול היתרונות הגדולים בשימוש צילום אווירי מרחפן, זמינות ועלויות נמוכות.

ארכיאולוגיה - צילום מהאוויר למעקב אחר התקדמות חפירות, חשיפת גילויים ארכיאולוגיים, תיעוד ממצאים, שמירה על מקומות יחודיים ועוד.

כל יישום אחר שעולה על דעתכם - שירצה לממש את היתרונות העצומים שצילום אווירי באמצעות רחפנים הכניס לעולמנו.