צילומי אוויר למעקבי בנייה

אם עולה בידכם צורך לתעד את התקדמות עבודות הפיתוח בפרוייקט גדול ומורכב אם מסיבות של תיעוד, בקרה או פיקוח, צילומי אוויר הם הפתרון הטוב ביותר כי הם מאפשרים קבלת תמונה רחבה שמדגישה את התקדמות התהליכים בקרקע. בדוגמא המצורפת ניתן לראות קליפ קצר מפרוייקט תיעוד גדול של פיתוח מסוף אלנבי החדש של רשות שדות התעופה. היות ומדובר בפרוייקט לאומי הנתמך על ידי גופים בינלואמיים ישנה חשיבות גדולה לפקח על קצב התקדמות העבודות וגם שתינתן היכולת בפני הקבלן המבצע ומנהל הפרוייקט להציג את התיעוד הנ"ל לבעלי העניין השונים בצורה אפקטיבית ומרשימה שלא יוכלו לקבל אפילו אם יגיעו לאתר הביצוע. צילומי אוויר למעקבי בנייה ותיעוד פיתוח תשתיות הם פתרון אפקטיבי, מרשים ובעיקר כלכלי. צילום אווירי באיכות קצה.