June 9, 2020

Please reload

פוסטים אחרונים

צילום אווירי- עכשיו, יותר מתמיד השמיים הם הגבול

May 27, 2016

1/2
Please reload

שווה לבדוק

צילום אווירי מרחפן למעקב והתקדמות בנייה

צילום אווירי באמצעות רחפן מאפשר לבצע פעולות רבות. אחת מהן היא מעקב ותיעוד בנייה וקצב התקדמות בנייה מפרספקיטה רחבה מהאוויר. היכולת לתעד מהאוויר באמצעות רחפן על ידי צילום אוויר שמבוצע בפרקי זמן כפי שמגדיר הלקוח מאפשרים לבצע פיקוח איכותי כדי לכמת את פרקי זמן העבודה, לשמור את העלויות בטווח התקציב שהוגדר ועוד. שרותי רחפן מאפשרים לנו לקבל תמונה רחבה מהאוויר ולתעד שטחים גדולים שלא היה ניתן לבצעם בעבר ללא שימוש ברחפן. 

דוגמא לצילום אווירי מרחפן לתיעוד. מפעל תל בר, החלפת גג ישן בגג חדש, לפני/אחרי

 

לפני

 

אחרי

 

DRONZ צילום אווירי באמצעות רחפנים לכל מטרה